Program

Infrastruktura i komunikacja

 1. Nowe parkingi w centrum miasta
  • parking pod Michejdy i Miarki,
  • parking w budynku dawnej Drukarni,
  • parking w amfiteatrze,
  • duże parkingi na obrzeżach miasta z dojazdem autobusem do centrum (Park + Ride).
 2. Optymalizowanie tras i rozkładów jazdy
  • nowe linie, krótkie trasy, częste kursy,
  • równomierne pokrycie liniami całego miasta,
  • nocne kursy w weekendy.
 3. Plan remontów i budowy dróg, chodników, tras rowerowych
  • przekazanie w budżecie odpowiedniej puli środków na prace remontowe,
  • ustanowienie jasnych zasad realizacji planu remontów dróg,
  • stworzenie siatki tras rowerowych,
  • wprowadzenie budżetu zadaniowego w mieście.
 4. Usprawnienie ruchu przez przejazdy kolejowe
  • skuteczne negocjacje z PKP w sprawie maksymalnego ograniczenia czasu zamknięcia przejazdów kolejowych,
  • ustalenie nowych godzin odjazdów pociągów do Czech.
 5. Zakup nowoczesnych autobusów

Jakość życia

 1. Stworzenie polityki dla seniorów i osób niepełnosprawnych
  • likwidacja barier architektonicznych,
  • szerszy zakres usług opiekuńczych,
  • dzienny Dom Seniora, Kluby Aktywności Lokalnej,
  • wolontariat senioralny (seniorzy pomagają np. dzieciom w odrabianiu lekcji),
  • wolontariat na rzecz osób starszych,
  • rozszerzenie oferty Karty Seniora,
  • wsparcie mieszkalnictwa dostosowanego do potrzeb seniorów, w tym mieszkania wspomagane,
  • mieszkania chronione i wspomagane,
  • rozwinięcie oferty programów zdrowotnych: szczepień i badań profilaktycznych dla seniorów.
 2. Walka ze smogiem
  • dopłaty do wymiany pieców CO,
  • wspieranie termomodernizacji, kontynuacje rozwoju sieci ciepłowniczej,
  • przeniesienie punktu pomiaru stężenia pyłów zawieszonych do centrum miasta.
 3. Zwiększenie przynajmniej dwukrotnie środków przeznaczanych na budżet obywatelski
 4. Budowa sal gimnastycznych, remonty “Orlików”, modernizacja i budowa nowych miejsc rekreacji
  • sala gimnastyczna przy szkole SP7 i SP6,
  • orlik przy SP3, SP5,
  • plac zabaw „Pod Wałką”,
  • budowa Pumptrack’a (specjalnie przygotowany tor łączący jazdę jednośladem i wszechstronny trening, zbudowany z szybkich zakrętów i muld),
  • modernizacja tras biegowych Park&Run,
  • Budowa nowych placów zabaw i modernizacja istniejących (Mnisztwo, Pod Walką, centrum miasta),
  • stworzenie trasy rowerowo-spacerowej nad Olzą w kierunku Marklowic,
  • przystosowanie lodowiska do pełnienia funkcji obiektu całorocznego, a nie wykorzystywanego faktycznie przez pół roku.
 5. Modernizacja basenu miejskiego przy al. Łyska

Gospodarka i przedsiębiorczość

 1. Budowanie dobrego klimatu dla przedsiębiorców
  • klauzule społeczne w zamówieniach publicznych,
  • wprowadzenie funkcji asystenta przedsiębiorcy.
 2. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy
  • ulgi dla firm,
  • szkolenia i doradztwo w zakresie tworzenia firm i zdobywania funduszy.
 3. Nowe lokale dla startupów i firm
  • przygotowanie lokali z zasobów budynków miejskich.
 4. Stworzenie warunków rozwoju dla nowoczesnych technologii
  • atrakcyjne miejsca pracy,
  • współpraca z inkubatorami gospodarczymi oraz instytucjami wsparcia biznesu.
 5. Wsparcie zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osób starszych, osób niepełnosprawnych, w tym poprzez zatrudnienie w ramach podmiotów ekonomii społecznej.

Promocja i turystyka

 1. Rewitalizacja Rynku i ulicy Głębokiej
  • ożywienie śródmieścia: mała sztuka na ulicy – wystawy, spektakle, koncerty, projekcje w różnych miejscach miasta,
  • odmłodzenie Śródmieścia, jako bijącego serca miasta.
 2. Skuteczne konsultacje społeczne i poprawa komunikacji UM z mieszkańcami
  • nowe zasady konsultacji,
  • wypracowanie standardów obsługi mieszkańców.
 3. Nowoczesna promocja miasta
  • stworzenie marki i poprawa wizerunku Cieszyna, jako miasta turystycznego,
  • dodanie atrakcji Cieszyna na mapach w aplikacjach mobilnych i przewodnikach,
  • ciekawy Cieszyn – wydarzenia kulturalne i sportowe w weekendy.
 4. Stworzenie nowych atrakcji turystycznych
  • tramwaj,
  • rewitalizacja i udostępnienie cieszyńskich podziemi.
 5. Sprowadzenie do Cieszyna wysokiej rangi imprezy sportowej
  • aktywizacja różnorodnych środowisk, pasjonatów, hobbystów, rzemieślników, artystów amatorów.
X
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności.
X