Gabriela Staszkiewicz

Budujmy razem lepszy cieszyn!

Gabriela Staszkiewicz, z dumą sprawująca funkcję Burmistrza Cieszyna, jest osobą, która swoją pracą i zaangażowaniem udowadnia, że nowoczesne zarządzanie miastem może iść w parze z dbałością o tradycję i lokalną społeczność. Pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii miasta., Gabriela Staszkiewicz wnosi świeżość, energię i nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów mieszkańców Cieszyna.

Pod jej kierownictwem Cieszyn skupia się na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, dialogu z przedsiębiorcami i firmami działającymi na terenie miasta, nie zapominając o ochronie środowiska i promocji miasta jako miejsca przyjaznego dla mieszkańców i turystów. Stawia na innowacyjność i wszestronność, co widać w szerokim zakresie jej działań - od kreowania wizji rozwoju miasta, przez nadzór nad sześcioma instytucjami kultury, wydziałem promocji i turystyki, spółkami miejskimi, po Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym koordynowanie działań w zakresie obronności kraju, przeciwdziałania klęskom żywiołowym, w tym współpracę z służbami państwowymi i jednostkami OSP.

W swojej pracy nie tylko zarządza bieżącymi sprawami miasta, ale również reprezentuje je na zewnątrz biorąc czynny udział w konferencjach i spotkaniach organizacji samorządowych a także zajmując wysokie stanowiska w stowarzyszeniach samorządowych, dbając przy tym o jego pozytywny wizerunek i przyciąganie nowych mieszkańców, partnerów biznesowych i turystów. Swoim przykładem pokazuje, że kluczem do sukcesu jest dialog z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz otwartość na ich potrzeby i sugestie.

Chcemy, aby nasze miasto rozwijało się, stając się miejscem, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a dobrobyt i rozwój są dostępne dla wszystkich. Gabriela Staszkiewicz ma wizję Cieszyna jako miasta otwartego, dynamicznego i przyjaznego. Jeśli podzielacie Państwo nasze przekonanie o potrzebie ciągłego rozwoju i dbałości o wspólne dobro, prosimy o wsparcie i oddanie głosu na Gabrielę Staszkiewicz w nadchodzących wyborach na burmistrza Cieszyna. W niedzielę 7 kwietnia wspólnie możemy dokonać więcej!

Dowiedz się więcej

Program

Infrastruktura i komunikacja
 1. Budowa i remonty dróg
  • zwiększenie środków na remonty dróg gminnych,
  • dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych,
  • dofinansowanie dla dróg powiatowych,
  • realizacja min. ul. Hażlaska, schody Kluckiego, parking Cieszyn-Uniwersytet.
 2. BUDOWA PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO
  • zlokalizowany przy ul. Liburnia i realizowany w formule Partnerstwo Publiczno Prywatne,
  • kładka od osiedla Liburnia przez parking wielopoziomowy do ul. Michejdy,
 3. NOWE AUTOBUSY I NOWE LINIE AUTOBUSOWE
  • zakupy autobusów elektrycznych,
  • utworzenie linii śródmiejskiej,
  • realizacja ustaleń Planu Transportowego - trasy linii i siatka połączeń
 4. WIĘCEJ TERENÓW ZIELONYCH I MIEJSC WYPOCZYNKU
  • budowa i modernizacja placów zabaw,
  • budowa parków i skwerów kieszonkowych,
  • lokalne strefy rekreacji i wypoczynku,
  • współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
 5. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • kontynuacja inwestycji na budynkach i obszarach miejskich,
  • opracowanie strategii samowystarczalności energetycznej Miasta na bazie odnawialnych źródeł energii.
Jakość życia
 1. NOWA POLITYKA MIESZKANIOWA KIEROWANA DO RODZIN I LUDZI MŁODYCH
  • preferencyjne warunki przydziału mieszkań dla rodzin i ludzi młodych,
  • adaptacja pustostanów na nowe mieszkania,
  • budowa kolejnego budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Mickiewicza.
 2. BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ MIEJSC REKREACJI
  • kompleks boisk pod wałką - pasywny budynek, boisko ze sztuczną nawierzchnią,
  • nowoczesny basen otwarty i zadaszony kort tenisowy,
  • boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3 dostosowane do rozgrywek hokeja na trawie
 3. STAWIAMY NA NOWOCZESNĄ I PRZYJAZNĄ SZKOŁĘ SKIEROWANĄ NA KREATYWNOŚĆ
  • realizacja założeń Strategii Rozwoju Oświaty,
  • poprawa dostępności budynków,
  • sala gimnastyczna z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6
 4. ROZWÓJ POLITYKI PRORODZINNEJ I SENIORALNEJ
  • wdrożenie programów zdrowotnych i wzmocnienie programu Karty Seniora,
  • opracowanie programu ochrony zdrowia psychicznego,
  • utworzenie Klubu Seniora,
  • wprowadzenie karty mieszkańca (zniżki na parkingi, obiekty sportowe, imprezy kulturalne itp),
Promocja i turystyka
 1. CIESZYN - MIASTEM EUROPEJSKIM - WAŻNYM MIEJSCEM NA MAPIE REGIONU I POLSKI - PROMOCJA, TURYSTYKA
  • ustanowienie pomnika historii i wystąpienie o wpisanie zabytkowego centrum na listę UNESCO,
  • Cieszyn jako centrum kulturalne Śląska Cieszyńskiego,
  • kontynuacja Szkoły Rzemiosł,
  • aktywne działania na rzecz dobrych połączeń komunikacyjnych z regionem,
 2. ROZWÓJ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH I WYDARZEŃ KULTURALNYCH
  • Góra Zamkowa - turystycznym skarbem regionu,
  • tworzenie nowych szlaków turystycznych,
  • Cieszyn miastem festiwali i ważnych wydarzeń kulturalnych,
 3. ZIELONY KLIMAT DLA CIESZYNA
  • kontynuacja Cieszyńskiej Szkoły Eko Myślenia,
  • kontynuacja przedsięwzięcia Zielone sąsiedztwo.
 4. TRANSGRANICZNY CIESZYN - DWA RAZY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
  • nowe programy europejskie i nowe możliwości dla obu miast,
  • atrakcyjna polsko -czeska oferta turystyczna, kulturalna, sportowa i rekreacyjna,
  • wspólne polsko -czeskie imprezy kulturalne i sportowe,
Gospodarka i przedsiębiorczość
 1. BUDOWANIE DOBREGO KLIMATU DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  • kwartalne spotkania Burmistrza z przedsiębiorcami,
  • tworzenie warunków dla nowych form rozwoju przedsiębiorczości,
  • program wsparcia przedsiębiorców i nowe ulgi podatkowe,
  • rewitalizacja Miejskich Hal Targowych - miejsce dla sektora kreatywnego,
  • nowe funkcje gospodarcze, społeczne i rekreacyjne dla terenów fabryki LAS.
 2. WSPÓŁZARZĄDZANIE MIASTEM
  • kontynuacja budżetu obywatelskiego
  • nowy model konsultacji społecznych i zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu Miastem
  • Kontynuacja Szkoły Liderów Miasta Cieszyna
  • utworzenie jednostek pomocniczych Miasta w formie dzielnic - decyzja w referendum miejskim
 3. WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
  • współpraca z Uniwersytetem Śląskim,
  • współpraca z Akademią WSB.
 4. PARTNERSKA WSPÓŁPRACA Z NGO
  • utworzenie centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych,
  • wspólne ustalanie i realizowanie programu współpracy,
  • zwiększenie środków na dotacje i zapewnienie środków na wkłady własne do projektów
 5. Wsparcie zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osób starszych, osób niepełnosprawnych, w tym poprzez zatrudnienie w ramach podmiotów ekonomii społecznej.
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności.
X